Lễ đặt đá xây dựng chùa Phước Thăng (huyện Krông Pắc)

Lễ đặt đá xây dựng chùa Phước Thăng
Lễ đặt đá xây dựng chùa Phước Thăng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Phước Thăng, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk đã trang nghiêm tổ chức lễ đặt đá xây dựng ngôi đại hùng bảo điện, vào ngày 20-11.

Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk; Hòa thượng Thích Giác Tiến, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực tỉnh, huyện, thị và chư Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong và ngoài tỉnh, đại diện các cấp chính quyền và Phật tử về dự lễ.

Hòa thượng Thích Châu Quang cùng chư tôn đức niệm hương sái tịnh

Hòa thượng Thích Châu Quang cùng chư tôn đức niệm hương sái tịnh

Chùa xây dựng vào ngày 26-6-1966 do bà con Phật tử của hai dinh điền Phước Trạch và Thăng Quý cũ về đây để tránh bom rơi đạn nổ trong thời kỳ binh biến. Bước đầu chưa có nơi tu tập lễ bái sinh hoạt Phật tử đã mượn nhờ nhà bác Nguyễn Ưng làm nơi thờ tự sinh hoạt tu tập.

Tháng 1-1968 được chính quyền cấp cho diện tích đất 1.500 m2, chùa ban đầu được lợp bằng nhà ván, mái lợp tôn, diện tích 100 m2. Vào năm 1991, Ban Đại diện nâng cấp xây dựng chùa bằng nhà xây cấp bốn, mái lợp ngói.

Được sự hữu duyên Đại đức Thích Giác Chơn về làm Phật sự, hướng dẫn bà con Phật tử tu học và chính thức được bổ nhiệm trụ trì vào ngày 2-01-2011. Với tâm nguyện của Đại đức trụ trì và Phật tử phát tâm xây dựng ngôi đại hùng bửu điện khang trang để đáp ứng nhu cầu tu học cho chư Tăng và Phật tử, ngày 20-11-2022, chùa đặt đá khởi công xây dựng.

Chư tôn đức thực hiện nghi thức đặt đá xây dựng chùa Phước Thăng

Chư tôn đức thực hiện nghi thức đặt đá xây dựng chùa Phước Thăng

Ban đạo từ chứng minh, Hòa thượng Thích Châu Quang ghi nhận công đức của Đại đức trụ trì và toàn thể Phật tử đã phát tâm dõng mãnh trong công tác xây dựng lại ngôi Tam bảo Phước Thăng. Đồng thời, Hòa thượng kêu gọi sự phát tâm hỷ cúng của Phật tử thập phương để Phật sự sớm được hoàn thành.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày