Lễ húy kỵ cố Ni trưởng khai sơn tổ đình Kim Sơn

GNO - Sáng 15-2-Đinh Dậu (12-3-2017), tổ đình Kim Sơn (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) tổ chức lễ hiệp kỵ tưởng niệm lần thứ 84 Tổ Phi Lai viên tịch và lần thứ 70 cố Ni trưởng thượng Diệu hạ Tấn - vị tổ khai sơn tổ đình Kim Sơn.
DSCF1723.JPG
Trang nghiêm tưởng niệm Tổ Phi Lai và cố Ni trưởng khai sơn

Tổ Phi Lai - Chí Thiền (1861- 1933), trụ trì chùa Phi Lai - Châu Đốc, là một vị danh tăng đạo cao đức trọng, có nhiều công trạng với đời với đạo nên hậu thế tôn vinh kính ngưỡng.

Ngoài những việc làm lợi lạc cho nhân sinh xã hội, ngài còn tích cực tham gia vào các công cuộc chấn hưng Phật giáo trong thời kỳ đầu. Đệ tử xuất gia thọ học với Tổ có hơn 20 vị gồm cả Tăng và Ni, sau này chư vị đều trở thành bậc long tượng của đạo pháp. Năm Qúy Dậu (1933), Tổ lâm bệnh rồi qua đời vào ngày 15 tháng 2 ÂL. 

Sau khi xuất gia tu học với Tổ Phi Lai tại Châu Đốc, Ni trưởng Diệu Tấn (1910- 1947) về lại Sài Gòn - Gia Định. Năm 1935, Ni trưởng ra Huế theo học các lớp dự thính tại chùa Từ Đàm, Báo Quốc, sau đó mới chính thức vào Ni trường Diệu Đức.

Năm 1939, Ni trưởng mở Ni trường Kim Sơn tại Phú Nhuận. Nơi đây vốn chỉ là một thảo am nhỏ vách lá đơn sơ do một đạo hữu hiến cúng. Việc trước tiên của Ni trưởng là sửa sang lại ngôi Tam bảo cho trang nghiêm, tiếp đến mở Ni trường dạy chúng Ni cho đến năm 1945.

Ngoài việc mở Ni trường, khai Hạ lạp, lập Giới đàn cho chư Ni các nơi về lãnh thọ giới pháp, Ni trưởng cũng rất tích cực tham gia các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ và chia sẻ với mọi người trong hoàn cảnh đất nước đang bị tàn phá bởi chiến tranh nghèo đói thất học.

Sau những biến cố chính trị, Ni trưởng lâm trọng bệnh rồi viên tịch vào ngày rằm tháng hai (1947) đúng với tâm nguyện được ra đi vào ngày viên tịch của Tôn sư. Năm ấy Ni trưởng chỉ mới 37 tuổi. 

Chứng minh buổi lễ Hiệp kỵ có HT.Thích Minh Thanh - trụ trì chùa Bửu Sơn (Q 10). Đặc biệt, Ni sư trụ trì vừa thỉnh đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo tôn trí tại Tổ đường, nên dịp này, Hòa thượng cùng chư Ni thành kính dâng hương tụng kinh an vị Thánh Tổ.

Lam Khê

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày