Lễ Vía Đức Bồ-tát Quan Âm tại chùa Huê Nghiêm

GNO - Sáng nay, 11-11-2014 (19-9 nhuần-Giáp Ngọ) - nhân Vía Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, chư Tăng và đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Huê Nghiêm (Q.2, TP.HCM) thành kính lễ trì kinh, quán tưởng công hạnh của Ngài.  

Via Quan Am 19-9 (1).jpg
Cung nghinh chư tôn đức quang lâm đài tôn trí tượng Bồ-tát Quan Âm

HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, viện chủ chùa Huê Nghiêm cùng chư tôn đức trong Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM chủ trì buổi lễ. 

Toàn thể đạo tràng trang nghiêm cung đối tôn tượng Đức Quán Thế Âm tụng kinh Phổ Môn, đảnh lễ quy ngưỡng hạnh nguyện của Ngài và cầu nguyện cho mọi người được bình an hạnh phúc...

Via Quan Am 19-9 (2).jpg
HT.Thích Trí Quảng dâng hương trước tôn tượng Đức Quan Âm

Via Quan Am 19-9 (3).jpg
Thành kính, trang nghiêm trước tôn dung Ngài

Via Quan Am 19-9 (5).jpg

Via Quan Am 19-9 (4).jpg
Hòa thượng viện chủ cùng chư Tăng thực hiện khóa lễ tụng kinh Phổ Môn

Via Quan Am 19-9 (7).jpg

Via Quan Am 19-9 (6).jpg
Phật tử trang nghiêm trì tụng theo sự xướng tụng của chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM

Via Quan Am 19-9 (8).jpg
Và đồng cầu nguyện cho mọi người được bình an hạnh phúc...

Bảo Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày