Lớp học kỹ năng sống tại chùa Hội Phước

GNO - Hôm qua, 10-12, chùa Phước Hội (H.Cai Lậy, Tiền Giang) tổ chức lớp học đạo đức cho hơn 100 bạn trẻ (từ 4 đến 25 tuổi) về lòng biết ơn đất nước, cha mẹ, thầy cô, ơn chúng sanh và trách nhiệm cho giới trẻ trong cuộc sống hiện nay. Lớp học do NS.Thích Nữ Như Hạnh, UV Ban TTXH H.Cai Lậy làm chủ nhiệm lớp.

hoiphuoc1.jpg

Lớp học kỹ năng sống của các bạn trẻ tại chùa Hội Phước

Đây là lớp học của chùa phối hợp các nhóm kỹ năng thành phố được tổ chức thường xuyên. Lớp học trang bị cho các bạn trẻ kỹ năng sống, tinh thần và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Ngoài ra, Ni Sư trụ trì thường xuyên chia sẻ các đề tài về Lịch sử cuộc đời đức Phật, oai nghi của Phật tử và các bài học về đạo đức … và đặc biệt là dạy các bạn về “Tứ ân” trong giáo lý của Đạo Phật; để các bạn trẻ sống biết ơn, sống có trách nhiệm và xa rời các tệ nạn xã hội.

hoiphuoc2.jpg

Các bạn trẻ tham gia lớp học

Được biết, đến nay chùa Hội Phước đã tổ chức được 14 kỳ bồi dưỡng cho các bạn trẻ tại địa phương. Lớp học ngày càng thu hút nhiều bạn trẻ đến sinh hoạt tại chùa và tham gia lớp học.

Hoa Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1164 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tám nạn của người tu

GNO - Chúng ta tu hành trong hiện tại thì Phật đã nhập diệt lâu xa, đây là nạn lớn. May thay, giáo pháp của Ngài vẫn còn được gìn giữ và lưu truyền.

Thông tin hàng ngày