Từ khóa: Lưu Đình Long
Tìm thấy 4 kết quả
Báo Giác Ngộ số 1182: "Góc nhìn về hộ niệm"

Báo Giác Ngộ số 1182: "Góc nhìn về hộ niệm"

GNO - “Hộ niệm” không chỉ đơn thuần là đi cầu siêu cho người đã mất, cầu an cho người đang bệnh nặng và cầu sám hối cho người sắp lâm chung được nhẹ nhàng về cõi Phật, mà còn có những ý nghĩa khác nữa, từ quan sát trong đời sống thực tế của con người...
Các tác phẩm đã xuất bản của Lưu Đình Long - Ảnh: N.A

Để có thể “Bình an mà sống”…

GN - “Ai cũng muốn sống một cuộc đời bình an. Nhưng để bình an mà sống giữa giông bão cuộc đời, ta phải nỗ lực, mạnh mẽ”, đó là điều mà tác giả Lưu Đình Long gửi gắm trong Bình an mà sống, cuốn sách vừa được anh ra mắt đầu tháng 7-2021.