[Video] Đàn chẩn tế Phổ thí Cam lộ trong Pháp hội Vu lan tại Việt Nam Quốc Tự


Đăng ký Giác Ngộ TV để xem nhiều pháp thoại, tin tức Phật giáo trong và ngoài nước

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày