Từ khóa: mùa thu
Tìm thấy 2 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1130 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Bước thời gian

GN - Ngày tháng trôi qua nhanh chóng, nhìn lại 40 năm, có nhiều thay đổi, đường vào thiền viện những cây lau trổ bông vào dịp tháng Mười không đổi khác.
Năng lượng lành

Năng lượng lành

GN - Chúng ta có dịp gặp nhau, bên trời mùa thu gió nhẹ. Tìm trong các truyện Thiền có đôi điều tương ngộ với đời sống hàng ngày. Mạn phép chép ra để cùng gởi đến các bạn vài giây thư giãn.

Thông tin hàng ngày