Ngày 13-5, PG Đà Nẵng khai hạ tại chùa Phổ Đà

GNO - Chiều 26-4, tại văn phòng BTS (chùa Pháp Lâm, 574 Ông Ích Khiêm, TP.Đà Nẵng), Ban Tăng sự GHPGVN TP.Đà Nẵng tổ chức cuộc họp triển khai việc tổ chức An cư kiết hạ năm 2014 (ảnh).

IMG_5588.jpg
Ảnh: Nguyên Hà

Cuộc họp đi tới thống nhất khai hạ tập trung tại chùa Phổ Đà (340 Phan Châu Trinh, TP.Đà Nẵng). Mỗi quận, huyện tổ chức 1 điểm an cư tập trung cho chư Tăng. Chư Ni an cư tập trung tại chùa Bảo Quang (48 Núi Thành, TP.Đà Nẵng) và chùa Quang Minh (Hòa Mỹ, Hòa Minh, TP.Đà Nẵng). Bố tát và kiết giới tại chùa Phổ Đà.

Ba tháng An cư kiết hạ của chư Tăng Ni TP.Đà Nẵng sẽ bắt đầu từ 13-5-2014 (16-4-Giáp Ngọ) đến hết ngày 10-8-2014 (15-7-Giáp Ngọ).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày