Từ khóa: nhà thơ
Tìm thấy 5 kết quả
Gửi lại phía bình minh…

Gửi lại phía bình minh…

GNO - 7g30 sáng nay (6-2-2021) , đang ngồi cà phê với người bạn thì nhận được điện thoại của Hoàng Diễm, Thư ký tòa soạn báo Quảng Nam: Chú Tường Linh vừa qua đời, giữa đêm hôm trước.

Thông tin hàng ngày