Nhân duyên thù thắng

GN - Việc xây dựng lại Việt Nam Quốc Tự là dấu ấn lớn của Phật giáo TP.Hồ Chí Minh sau ngày thống nhất đất nước (1975). Nhìn lại, tất cả sự kiện quan trọng liên quan tới công trình xây dựng trung tâm hành chánh, văn hóa và tâm linh này đều gắn liền với Đức Bồ-tát Quán Thế Âm (cũng gọi là Quan Âm hay Quán Âm).

ANHB (35).JPG
Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng trong nghi thức sái tịnh tại lễ an vị tôn tượng Đức Quan Thế Âm tại VNQT

Sau khi chính thức nhận thêm 7.201,5m2 từ các cơ quan chức năng, cùng với diện tích đã giao trước đó, nâng tổng diện tích khuôn viên lên 11.000m2, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh đã bắt tay vào việc kiến thiết ngôi chùa có ý nghĩa lịch sử gắn liền với cuộc vận động đấu tranh cho hòa bình và bình đẳng tôn giáo năm 1963.

Lễ động thổ đặt đá xây dựng được tổ chức vào ngày 19-9 năm Giáp Ngọ (2014); lễ rót đồng tôn tạo kim thân Đức Phật Bổn Sư tại chánh điện do các nghệ nhân làng nghề Ý Yên - Nam Định thực hiện cử hành vào ngày 19-9 năm Ất Mùi (2015); lễ đặt đá xây dựng bảo tháp 13 tầng cao 63m cử hành vào ngày 19-6 năm Ất Mùi (2015) và các sự kiện liên quan như an trí đỉnh tướng luân vào ngày 19-2 năm Mậu Tuất (2018); lễ khánh thành chánh điện Việt Nam Quốc Tự tổ chức đúng ngày 19-9 năm Đinh Dậu (2017)… Tất cả đều nhằm vào các ngày vía của Đức Bồ-tát Quan Âm.

Gần đây, lễ cầu nguyện, sái tịnh khu vực tượng đài và cung thỉnh Thánh tượng Đức Bồ-tát Quan Âm an trí được cử hành vào ngày 19-6 năm Kỷ Hợi; lễ an vị chính thức cử hành vào ngày 19-9 ÂL, cũng nhằm vào các ngày vía của Ngài.

Trong tất cả các vị Bồ-tát, Đức Quan Âm là vị có đại nguyện cứu độ, nhiều nhân duyên và được chúng sanh quy ngưỡng hơn cả. Ngài là vị Bồ-tát mà mọi việc làm đều không rời tâm đại bi phát khởi từ tâm chơn như, hay trí Bát-nhã. Với trí Bát-nhã chỉ đạo, Ngài đã tự tại và tùy duyên hóa hiện nhiều hình tướng tương ứng để cứu độ chúng sanh. Nhờ trí Bát-nhã soi sáng, Ngài thấu rõ mọi phương tiện giúp chúng sanh thoát được khổ nạn và mang lại an vui, lợi ích cho số đông.

Với nhân duyên đó, công trình xây dựng Việt Nam Quốc Tự cho đến nay vượt lên nhiều chướng duyên, đã thành tựu ngoài dự tính và mong ước của con người bình thường. Đó là nhân duyên thù thắng do sự gia hộ của Bồ-tát Quan Âm mà chúng ta có thể thấy trước mắt.

Ý nguyện tôn tạo Thánh tượng Bồ-tát Quan Âm tại Việt Nam Quốc Tự cũng từ sự mầu nhiệm đó. Trong nhân duyên cảm hạnh tương thông sự gia hộ của Ngài, một hôm có lãnh đạo của Công ty Địa ốc Hưng Thịnh tìm tới gặp tôi, bày tỏ niềm tin và phát tâm cúng dường kinh phí cho việc này. Tôi cũng đã cho biết việc xây dựng chùa, đặc biệt đối với ngôi Việt Nam Quốc Tự, là của bá tánh, không riêng người nào. Nhưng với niềm tin, lãnh đạo công ty đã tha thiết đóng góp, sau khi đem việc đó trình bày trong Ban Trị sự và nhận sự đồng thuận, tôi đã tùy hỷ đồng thời giao việc thi công tượng đài tôn thờ Thánh tượng Bồ-tát, công việc này đã được Công ty Địa ốc Hưng Thịnh hoàn thành một cách xuất sắc.

Với nhân duyên thù thắng như vậy, tôi cầu mong rằng những người đã có niềm tin nơi nguyện lực của Bồ-tát thì niềm tin ấy càng thêm mạnh mẽ; và những ai có dịp đến Việt Nam Quốc Tự chiêm bái, cầu nguyện với lòng chí thành sẽ được sự gia bị, bởi nếu chúng ta cảm được hạnh và tạo được sự tương thông với Bồ-tát Quan Âm thì mọi việc sẽ được tốt đẹp.

* Tin, video liên quan:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nụ cười cũng như hạnh phúc, mọi người dù giàu hay nghèo cũng có quyền được sở hữu, được tự tạo niềm vui riêng cho bản thân" (Trần Thế Phong)

Trước những nụ cười

GN - Đối diện với những nụ cười hồn hậu trong triển lãm ảnh của Trần Thế Phong, người xem như tạm đặt xuống được phần nào hỷ, nộ, ái, ố của đời thường.

Thông tin hàng ngày