Pháp: Khai mạc khóa An cư kiết đông tại Làng Mai

(GNO): Ngày 26-11-2010, tại Làng Mai đã diễn ra lễ đối thú An cư kiết đông. Năm nay, số người an cư tại Làng Mai có 176 vị xuất sĩ và 49 vị cư sĩ, tổng cộng là 225 vị. Sự kiện các cư sĩ được an cư chung với các vị xuất sĩ là một điều rất đáng mừng. Theo truyền thống, an cư chỉ dành riêng cho người xuất gia, còn người tại gia chỉ đứng bên ngoài để yểm trợ. Điều này cho thấy, tu viện không chỉ là nơi dành riêng cho các vị xuất gia, nơi đây cũng có thể trở thành ngôi nhà chung cho tất cả những ai có mong muốn tiến xa hơn trên con đường tu tập.

ancu 1.jpg

Vào thời Bụt còn tại thế, sau khi theo học với Bụt một thời gian, các vị xuất sĩ tản đi khắp nơi để hoằng pháp. Vào ba tháng mùa hạ, mưa nhiều nên việc đi khất thực và hoằng pháp gặp nhiều khó khăn. Vì vậy Bụt đã đề nghị, trong ba tháng mùa hạ tất cả những vị xuất sĩ, dù đang giáo hóa ở nơi đâu cũng phải trở về để cùng đại chúng an cư tu tập dưới sự dạy dỗ trực tiếp của Bụt, gọi là an cư kiết hạ. Trong ba tháng đó, các vị xuất sĩ chỉ ở yên trong đại chúng mà không đi đâu hết. Chuyện thực phẩm đã có các vị cư sĩ đem tới cúng dường.

Làng Mai được thành lập ở phương Tây. Thường thì các bạn thiền sinh chỉ có thể dành những ngày nghỉ hè của mình để tới tu tập với Tăng thân. Vì vậy Sư ông Làng Mai đã phương tiện chuyển ba tháng an cư kiết hạ sang ba tháng an cư kiết đông để dành mùa hè cho việc mở những khóa tu lớn. Bắt đầu từ đó, an cư kiết đông trở thành một truyền thống của Làng Mai.

ancu 2.jpg

Thiền sư Nhất Hạnh và bốn vị trụ trì lạy nhau

Trước hôm đối thú an cư, vào ngày 24-11-2010, tại Sơn Cốc có một buổi quán niệm dành riêng cho chúng xuất gia, gọi là ngày xuất sĩ. Cuối buổi pháp thoại, Sư ông nhắn nhủ đôi lời đối với chúng xuất sĩ trước khi bước vào an cư. Người nhắc nhở: “Đã là người thợ mộc thì phải biết đóng bàn ghế, là người thợ hồ thì phải biết xây cất. Mình là người tu thì phải làm công việc của một người tu đó là thực hiện cho được bốn việc: Buông bỏ căng thẳng, chuyển hóa khổ đau, chế tác hạnh phúc và thiết lập truyền thông. Khi mình làm được bốn việc ấy rồi thì mình phải hướng dẫn cho người khác cũng làm được như vậy. Đó là bổn phận của một người tu".

ancu 3.jpg

ancu 4.jpg

ancu 5.jpg

ancu 6.jpg

Hôm thứ Năm 25-11-2010, có ngày quán niệm tại Xóm Hạ, cuối buổi pháp thoại Sư ông cũng dặn dò tứ chúng phải thực tập ba tháng an cư cho miên mật, phải trân quý cơ hội được tu tập chung với đại chúng. Người còn nói thêm: “Thầy rất biết ơn Đức Thế Tôn đã chế ra ba tháng an cư, nhờ vậy mà trong suốt ba tháng thầy được ở yên với các con của thầy, mà không phải đi giảng ở những nơi khác”. 

An cư là một cơ hội lớn dành cho các vị xuất sĩ cũng như cư sĩ có điều kiện chuyên tâm đào sâu vào sự thực tập, củng cố thêm năng lượng để sau đó tiếp tục bước ra đem giáo pháp của Đức Thế Tôn đi vào cuộc đời.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày