Phật tử chùa Xá Lợi cúng dường lễ tự tứ chư Tăng

GNO - Sáng nay, 17-8 (15-7 ÂL), tại chùa Xá Lợi (đường Bà Huyện Thanh Quan, Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ cúng dường chư Tăng nhân lễ tự tứ - kết thúc 3 tháng An cư kiết hạ PL.2560.

1tt.jpg


Chư tôn đức làm lễ tại chánh điện

Buổi lễ mở đầu với nghi thức niêm hương, bạch Phật. Tiếp đó là tác bạch cúng dường đến chư Tăng do cư sĩ Minh Ngọc, Phó ban Phật học chùa Xá Lợi, cùng đại diện cư sĩ các ban, đạo tràng chùa Xá Lợi.

Thay mặt chư tôn đức trường hạ chùa Xá Lợi, TT.Thích Đồng Bổn, trụ trì chùa Xá Lợi đã có đạo từ chứng minh buổi lễ.

Thượng tọa nói về ý nghĩa của lễ tự tứ, về công năng tu tập 3 tháng An cư kiết hạ mới có phước báu hồi hướng phước lành đến Phật tử. Vì thế, lễ tự tứ là ngày tết của chư Tăng, ngày chư Tăng được thêm tuổi đạo...

“Trong mùa an cư năm nay các vị Phật tử đã vâng theo lời Phật dạy ngày Vu lan thắng hội ngày thiêng liêng nhất của đệ tử Phật, các vị đã về đây trong giờ chư Tăng tự tứ dâng lời tác bạch cúng dường cầu mong chư Tăng chứng nhận cho, để hồi hướng phước lành đến cha mẹ hiện tiền, cửu huyền thất tổ.

Thay mặt chư Tăng, chúng tôi nguyện cầu cho Phật tử mãn Bồ-đề nguyện, được đầy đủ công đức để dâng lên Tam bảo, cúng dường phước báu đến cha mẹ, cửu huyền thất tổ.

Mong rằng, ngày hiếu hạnh hôm nay không chỉ dừng lại ở việc cúng dường chư Tăng tại chùa Xá Lợi mà các vị cần làm làm những việc cụ thể tốt đẹp đến cho cha mẹ hiện tiền” - TT.Thích Đồng Bổn nhắn nhủ.

2tt.jpg
Phật tử thành kính trong lời kinh

4tt.jpg
Cư sĩ Minh Ngọc thay mặt Phật tử tác bạch cúng dường

5tt.jpg
TT.Thích Đồng Bổn, trụ trì chùa Xá Lợi ban đạo từ chứng minh

6tt.jpg
Phật tử thành kính cúng dường

8tt.jpg
Các bạn Gia đình Phật tử Xá Lợi cài hoa hồng Vu lan đến cho Phật tử sáng nay, 15-7 ÂL

Nhã An

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày