Từ khóa: quá đường
Tìm thấy 6 kết quả
[Video] Tại sao bữa cơm trưa trong nhà chùa gọi là "quá đường"?

[Video] Tại sao bữa cơm trưa trong nhà chùa gọi là "quá đường"?

GNO - Tăng chúng dưới thời Đức Phật, bữa ăn chủ yếu dựa vào việc đi khất thực. Khi Phật giáo truyền ra ngoài Ấn Độ, do khác biệt về văn hóa nên Tăng chúng sử dụng vật phẩm cúng dường hoặc tự sản xuất ra tại tự viện. Tuy nhiên, từ lúc nào bữa cơm trưa của chư Tăng Ni ở chùa được gọi là "quá đường"?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1206 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mùa An cư, nguồn gốc nghi thức Quá đường và giá trị tu tập tâm linh

GNO - Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã ra quy chế cho cộng đồng Tăng phải an cư ba tháng mùa mưa, ngày nay lịch an cư tùy hệ phái, từ rằm tháng Tư đến rằm tháng Bảy theo truyền thống Phật giáo Bắc phương; từ rằm tháng Sáu đến rằm tháng Chín theo truyền thống Phật giáo Nam phương.
Một khu ô Sa-di thực hiện nghi thức cúng đại bàng trước phần thọ thực của chư Tăng

Cúng đại bàng là cúng cho loài nào?

GNO - Tôi công quả trong trường hạ, thấy chư Tăng thực hiện nghi thức quá đường, một vị bỏ mấy hạt cơm vào ly nước, sau đó chú nguyện và trao cho chú tiểu ra ngoài sân cúng. Tôi hỏi chú tiểu thì được biết là cúng đại bàng. Xin hỏi cúng đại bàng là cúng cho những loài nào?