Từ khóa: quán chiếu
Tìm thấy 3 kết quả
Ảnh minh họa

Túi đời như mây bay…

GNO - Alexander đại đế là một trong những vị quân vương nổi tiếng nhất thời cổ đại. Ông nổi tiếng là một mãnh tướng bất khả chiến bại.