Quảng Ngãi: Hội nghị hành chính Giáo hội

GNO - Hội nghị hành chính Giáo hội, triển khai luật Tín ngưỡng, tôn giáo và bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì cho Tăng Ni, cư sĩ và huynh trưởng GĐPT trong toàn tỉnh Quảng Ngãi do BTS Phật giáo tỉnh tổ chức vừa được diễn ra tại 4 địa điểm, từ ngày 10 đến 17-10 qua.

IMG_3531.JPG


Trao chứng nhận tham dự hội nghị tới các cá nhân

Tại chùa Kim Long, BTS GHPGVN huyện Đức Phổ đăng cai trong 2 ngày 10 và 11-10 dành cho 2 đơn vị (huyện Đức Phổ và Mộ Đức) với 145 Tăng, Ni và cư sĩ tham dự; 163 vị đến từ H.Tư Nghĩa và Nghĩa Hành tham dự tại chùa Cảnh Tiên - BTS GHPGVN huyện Tư Nghĩa đăng cai vào ngày 12 và 13-10; tại chùa Pháp Hóa - Văn phòng BTS Phật giáo tỉnh (TP.Quảng Ngãi) - BTS GHPGVN thành phố đăng cai ngày 14 và 15-10, với 170 vị tại TP cùng huyện đảo Lý Sơn, huyện miền núi Minh Long và Sơn Hà tham dự; 150 vị từ H.Bình Sơn, Sơn Tịnh và huyện miền núi Trà Bồng tham dự tại chùa Sắc tứ Diệu Giác - BTS GHPGVN huyện Bình Sơn đăng cai ngày 16 và 17-10.

Các nội dung được triển khai trong khuôn khổ hội nghị tại các địa điểm trên gồm Hiến chương GHPGVN, Hành chính Giáo hội và thực hiện về văn bản hành chính, Nội quy Tăng sự Trung ương, Quy chế BTS cấp tỉnh, thành trực thuộc trung ương; Luật tín ngưỡng, Tôn giáo; Vai trò GĐPT đối với quý tự viện và chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì; Bồi dưỡng nghiệp vụ trụ trì; Quy chế BTS cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

Riêng, tại chùa Pháp Hóa (TP.Quảng Ngãi) có thêm nội dung của Ban Hướng dẫn Phân ban GĐPT báo cáo về hoạt động của tổ chức GĐPT trong toàn tỉnh.

Qua Hội nghị tại bốn địa điểm trong 8 ngày, đã có 626 Tăng Ni, cư sĩ và huynh trưởng GĐPT trong toàn tỉnh tham dự.

Thiện Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày