Từ khóa: Quỹ Đạo Phật ngày nay
Tìm thấy 3 kết quả
Thành viên chương trình "Di Lặc du Xuân" tặng quà đêm giao thừa

Chùa Giác Ngộ tổ chức chương trình "Di Lặc du Xuân"

GNO - “Di Lặc du Xuân” là chương trình do chùa Giác Ngộ, quỹ Đạo Phật ngày nay được tổ chức hàng năm, thực hành hạnh nguyện của đức Phật Di Lặc đem niềm vui đến với những người không có điều kiện đón mừng năm mới.