Quyết định chọn Đức Tăng thống là ở nhà vua

GNO - Văn phòng Phật giáo Quốc gia giải thích hôm 21-1 rằng quyền bổ nhiệm Đức Tăng thống ở nhà vua.

Phó giám đốc văn phòng Chayapon Pongseeda nói rằng Hội đồng Tăng-già Tối cao (SSC) chỉ có thể đề cử một ứng cử viên, không có quyền bổ nhiệm ai. "Tên của người được đề cử sẽ được trình lên nhà vua và ngài sẽ phê duyệt đề cử", ông nói.

Ông đã yêu cầu sửa đổi bổ sung quy phạm pháp luật nhằm tước quyền của SSC trong việc đề cử duy nhất một nhà sư cho vị trí Tăng thống.

avch 1.jpg

Ngài Somdet Phra Maha Ratchamangalacharn

"Chúng ta nên trở về với truyền thống cũ, trong đó một danh sách gồm một vài chư tôn đức sẽ được đệ trình cho nhà vua để lựa chọn", đại diện của mạng Freud Pawan Anan nói.

Nhóm đã thực hiện yêu cầu này thông qua kiến nghị với Hội đồng Lập pháp Quốc gia và Hội đồng Chỉ đạo Cải cách Quốc gia.

SSC vừa đề cử Trưởng lão Hòa thượng Somdej Phra Maha Ratcha Mangalacharan, người còn được biết đến là Somdej Chuang. Tuy nhiên, vì đề cử này chưa được đồng thuận cao nên đã không được chuyển tiếp cho hoàng gia chứng thực.

Văn Công Hưng (Theo The Nation)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày