Từ khóa: rèn luyện
Tìm thấy 4 kết quả
Đức Dalai Lama

Tác động trong đời sống hàng ngày

GNO - Khi chúng ta gặp phải những vấn đề trong đời sống hàng ngày, mà tất cả chúng ta ai ai thỉnh thoảng cũng đụng đầu, việc rèn luyện tâm trí sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sát thực tế hơn về nguyên nhân gây ra những khó khăn ấy.