Từ khóa: rèn luyện
Tìm thấy 5 kết quả
Thời công phu khuya

Muốn dậy sớm mà vẫn khỏe

GNO - Tôi được biết, người tu đều thức dậy vào lúc 3 giờ 30 hoặc 3 giờ 45 mỗi sáng để bắt đầu thời khóa công phu lúc 4 giờ. Hiện tôi cũng mong muốn làm được như vậy. Làm sao dậy sớm như thế mà vẫn đảm bảo được sức khỏe?
Đức Dalai Lama

Tác động trong đời sống hàng ngày

GNO - Khi chúng ta gặp phải những vấn đề trong đời sống hàng ngày, mà tất cả chúng ta ai ai thỉnh thoảng cũng đụng đầu, việc rèn luyện tâm trí sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sát thực tế hơn về nguyên nhân gây ra những khó khăn ấy.