Sớ, văn khấn trong lễ giao thừa, kỳ an đầu năm

Sớ, văn khấn trong lễ giao thừa, kỳ an đầu năm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trước yêu cầu của bạn đọc, Giác Ngộ Online xin giới thiệu các nghi thức liên quan tới Giao thừa, Lễ Dược Sư kỳ an hội, do Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM phụng soạn.
Nghi thuc Giao Thua_1.jpg
Nghi thuc Giao Thua_2.jpg

Nhân đây, Giác Ngộ online cũng giới thiệu đến quý vị toàn văn sớ Giao thừa, do Ban Nghi lễ GHPGVN TP.HCM cung cấp:

SỚ GIAO THỪA

Phục dĩ:

Tam dương khai thái,

Ngũ phước lâm môn.

Giờ giao thừa Đảnh lễ Đấng Từ Tôn,

Mùa tuế đán đón mừng xuân khánh triệu.

Nước bát đức thắm hoa lòng hàm tiếu,

Mây tam đa vờn hương giới khai minh.

Hướng tâm thành:

Lợi lạc quần sanh.

Trình ý khẩn:

Quang huy quốc độ.


Duyên nay có:

Nước Việt Nam…

Chúng con tên:

Nhân buổi Giao thừa năm mới,

Đảnh lễ Đấng Từ Tôn,

Cúng dường chư Phật, Bồ-tát, Thánh hiền.

Bổn thổ Tài thần, Địa thần, Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn thần.

Kỳ nguyện cho đệ tử chúng con:

Thân thể vinh an, gia đình hòa lạc,

Dân chúng đều hưởng chữ an vui,

Mọi người được triêm ân phước lợi.

Giờ đây:

Trước cảnh thiêng liêng của mùa Tuế Đán, chúng con thành tâm đảnh lễ:

Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam-mô Từ Thị Di Lặc Tôn Phật

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam-mô Diệu Cát Tường Bồ-tát

Nam-mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ-tát

Nam-mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ-tát

Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát.

Kính nguyện:

Chư Phật nhủ từ bi vô lượng,

Ban ân lành khắp cõi nhân gian,

Chúa xuân đem phước lộc đề đa,

Tạo cảnh mới đại đồng hoàn vũ.

Khiến mọi người ân triêm pháp nhủ,

Giữ giới mà giác ngộ tâm vương,

Để chúng con tắm ánh xuân huy,

Niềm vui được tràn lan quốc độ,

Khắp mọi nhà: nhân phong vật phụ,

Khắp mọi người: an lạc thọ khương.

Chúng con tắm gội ánh đạo vàng,

Nhân loại xưng dương mùa xuân thủ.

Người già lão đội ân sâu: Phật từ gia hộ,

Khách thanh niên nhờ đức cả: Cam lộ huân triêm.

Cảnh vui tươi nhuần thấm,

Điều lợi lạc thực thi.

Cùng sát cánh chen vai

Làm quang huy quốc tộ,

Quyết chung lòng góp sức

Mà phổ độ quần sanh.

Nhân dân an lạc, thế giới an bình,

Chúng con vô cùng cảm bội

Chư Phật chứng minh.

Mùa Tuế Đán

Giờ Giao thừa Xuân Quý Mão

Đệ tử chúng con

Chí thành dâng sớ.

Quý bạn đọc bấm vào đường dẫn sau để tải file PDF (mặt trước và mặt sau):

Sớ giao thừa Xuân Quý Mão.pdf

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày