Sóc Trăng: Phổ biến pháp luật tới sư sãi, Phật tử

GNO - Từ ngày 23 tới 26-7, Ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp mặt, phổ biến kiến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước cho hơn 800 đại biểu là trụ trì, Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, đồng bào Phật tử của 4 huyện trong tỉnh gồm: Trần Đề, Mỹ Xuyên, Kế Sách và Mỹ Tú.

Các __i bi_u tham d_ bu_i h_p m_t.jpg

Quý sư sãi đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng tham dự hội nghị

Tại buổi họp mặt, các đại biểu được thông tin về những nội dung, như diễn biến hòa bình của các thế lực trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; sự lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo, tình hình khiếu kiện để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Buổi họp mặt nhằm giúp các trụ trì, Ban Quản trị các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, đồng bào Phật tử được nâng cao kiến thức pháp luật; nắm rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo; tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần yêu nước; đề cao cảnh giác trước các thế lực và tổ chức phản động “Khmer Campuchia Krom” lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, phá hoại...

Tr_ trì c_a các chùa Ph_t giáo Nam tông Khmer tham d_ bu_i h_p m_t.jpg

Các vị trụ trì các chùa đọc các văn bản liên quan

Dịp này, đại biểu còn được thông tin về kết quả thực hiện các chương trình, dự án đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày