Từ khóa: suy nghĩ
Tìm thấy 3 kết quả
Quán sát tâm

Quán sát tâm

GN - Sayadaw U Tejaniya dạy thiền tại Trung tâm Thiền Shwe Oo Min Dhamma Sukha Forest ở Yangon, Myanmar.