Từ khóa: tài sản
Tìm thấy 8 kết quả
Bài đăng trên giai phẩm Vu lan Phật lịch 2566 - Ảnh minh họa của Cát Tường Quân

Từ nhà giàu đến Bồ-tát

GNO - Theo Phật giáo, thức ăn có hai loại: vật chất và tinh thần. Thức ăn nuôi sống và phát triển phần thân là lương thực, thực phẩm. Thức ăn trí tuệ giúp con người trưởng dưỡng phần tâm hồn, ý tưởng, niềm tin, sống hướng thượng.