Từ khóa: Tam bảo
Tìm thấy 2 kết quả
Cắt băng khánh thành chánh điện chùa Phú Sơn - thị xã Sông Cầu

Phú Yên: Lễ tạ Tam bảo chùa Phú Sơn

GNO - Sáng 8-3, Sư cô Thích nữ Chúc An, trụ trì chùa Phú Sơn (khu phố Phú Vĩnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu) đã trang nghiêm tổ chức khánh tạ Tam bảo.

Thông tin hàng ngày