Tấn đàn truyền Bồ-tát giới và nhiên hương cúng dường

GNO - Chiều qua, 10-9, tại giới trường chùa Sùng Ân (TP.Phan Rang-Tháp Chàm), Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm đăng đàn truyền giới Bồ-tát cho giới tử xuất gia và gần 300 giới tử tại gia phát nguyện.

hinh  (1).JPG


Cung nghinh Hội đồng Giới sư quang lâm giới trường

Hội đồng Giới sư do Trưởng lão HT.Thích Đồng Tâm, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh đứng đầu đã tác pháp truyền trao Bồ-tát giới.

HT.Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư Đại giới đàn Đức Tạng, Yết-ma đàn truyền giới Bồ-tát đã sách tấn các giới tử: muốn  thực hạnh trọn vẹn giới pháp của bậc Bồ-tát cần nêu cao tinh thần lợi tha, vì đây là Bồ-tát thông hành giới nên đều truyền cho Tăng và tục nhưng vẫn có một số sai biệt nhất định trong giới pháp của người xuất gia và người thế tục trong vấn đề giữ gìn giới pháp - Hòa thượng nhấn mạnh.

Sau đó chư tôn đức điển lễ đã hướng dẫn giới tử cung thỉnh giới sư, HT.Thích Minh Thông, Yết-ma đã nhắc nhở các giới tử phải luôn gìn giữ các giới đã thọ vào trao truyền tam tụ tịnh giới; sau đó HT.Thích Minh Thông (Khánh Hòa), Giáo thọ đã hỏi các Phật tử thọ Bồ-tát có phạm về 7 tội chướng không?

Sau khi biết các Phật tử đã thanh tịnh, Hòa thượng Yết-ma đã hướng dẫn các Phật tử phụng thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm Hòa thượng truyền giới; Bồ-tát Đại Trí Văn Thù Sư lợi làm Yết-ma; Bồ-tát Di Lặc làm Giáo thọ cùng chư Như Lai trong mười phương làm tôn chứng sư.

Sau lễ tấn đàn truyền Bồ-tát giới, các giới tử thọ giới đã được chư tôn đức Hội đồng Giới sư làm lễ tấn hương cho các giới tử phát nguyện cúng dường Tam bảo. Sau đó là đại lễ thuyết U Minh giới do TT.Thích Lệ Trang, UV HĐTS, Phó ban Nghi lễ T.Ư; cùng chư tôn đức đạo tràng kinh sư thưc hiện - để cầu nguyện âm dương lưỡng lợi, cũng như đánh dấu sự thành tựu của Phật sự Đại giới đàn Đức Tạng do BTS GHPGVN tỉnh tổ chức. Đây cũng là hoạt động Phật sự trọng đại trong nhiệm kỳ VII của BTS PG tỉnh  Ninh Thuận.

hinh  (5).JPG
Hội đồng giới sư truyền Bồ-tát giới tại Đại giới đàn Đức Tạng

hinh  (2).JPG
Các giới tử xuất gia và tại gia phát nguyện thọ Bồ-tát giới

hinh  (7).JPG
Trưởng lão HT.Thích Đồng Tâm đã khải thỉnh Tam bảo chứng minh để giới tử được đắc giới Bồ-tát

hinh  (11).JPG

hinh  (10).JPG
Hội đồng giới sư Tăng và Ni nhiên hương cho các giới tử phát nguyện cúng dường

hinh  (16).JPG

hinh  (17).JPG
TT.Thích Lệ Trang và chư tôn đức đạo trang kinh sư thuyết U Minh giới

hinh  (20).JPG
HT.Thích Minh Thông trao truyền U minh giới cho các vị hương linh quá vãng

hinh  (13).JPG
BTC và giởi tử chụp hình lưu niệm

>> Ninh Thuận: Tỳ-kheo-ni cầu thọ Chánh pháp Đại Tăng ||

Tin ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày