Tấn đàn truyền Bồ-tát giới và nhiên hương cúng dường

GNO - Ngày 11-10, tại giới trường thiền viện Trúc Lâm Trí Đức (H.Long Thành), Ban Kiến đàn đã cung thỉnh Hội đồng Giới sư quang lâm đăng đàn truyền giới Bồ-tát cho giới tử xuất gia và gần 2.000 giới tử tại gia phát nguyện.

H  (11).jpg


Hội đồng giới sư tác pháp truyền Bồ-tát giới
đến giới tử Tăng, Ni và Phật tử phát nguyện

Hội đồng Giới sư do HT.Thích Nhật Quang, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai đứng đầu đã tác pháp truyền trao Bồ-tát giới.

HT.Thích Minh Thông, Tuyên Luật sư Đại giới đàn Pháp Loa, Yết-ma đàn truyền giới Bồ-tát đã sách tấn các giới tử: muốn thực hành trọn vẹn giới pháp của bậc Bồ-tát cần nêu cao tinh thần lợi tha, vì đây là Bồ-tát thông hành giới nên đều truyền cho Tăng và tục nhưng vẫn có một số sai biệt nhất định trong giới pháp của người xuất gia và người thế tục trong vấn đề giữ gìn giới pháp.

Sau đó chư tôn đức điển lễ đã hướng dẫn giới tử cung thỉnh giới sư, HT.Thích Minh Thông, Yết-ma đã nhắc nhở các giới tử phải luôn gìn giữ các giới đã thọ và trao truyền tam tụ tịnh giới; sau đó HT.Thích Giác Quang, Giáo thọ đã hỏi các Phật tử thọ Bồ-tát về việc có phạm về 7 tội chướng không.

Sau khi biết các Phật tử đã thanh tịnh, Hòa thượng Yết-ma đã hướng dẫn các Phật tử phụng thỉnh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni làm Hòa thượng truyền giới; Bồ-tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi làm Yết-ma; Bồ-tát Di Lặc làm Giáo thọ cùng chư Như Lai trong mười phương làm tôn chứng sư.

H  (17).jpg


HT.Thích Nhật Quang niệm hương khải bạch và phụng thỉnh Tam bảo chứng minh

H  (18).jpg
HT.Thích Minh Thông, Yết ma hướng dẫn các giới tử
phụng thỉnh Hòa Thượng đường đầu, Yết-ma và Giáo thọ

H  (15).jpg


Các giới tử thọ Bồ-tát giới

Sau lễ tấn đàn truyền Bồ-tát giới, các giới tử thọ giới đã được chư tôn đức Hội đồng Giới sư làm lễ tấn hương cho các giới tử phát nguyện cúng dường Tam bảo.

Trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng và tiếng trì tụng thần chú Đại Bi âm vang - tiếp thêm năng lượng tinh tấn để các giới tử Tăng Ni hoàn thành tâm nguyện, xả thân cầu đạo của mình. 

H  (19).jpg

Các giới tử Tỳ-kheo nhiên hương cúng dường

H  (29).jpg


Giới tử Tỳ-kheo-ni nhiên hương cúng dường

Sáng cùng ngày, Ban Tổ chức đã cung thỉnh HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS quang lâm đến sách tấn giới tử Tăng Ni cùng Phật tử tham dự.

H 32 (3).jpg


Cung nghinh HT.Thích Giác Toàn quang lâm

H 32 (1).jpg
HT.Thích Giác Toàn sách tấn đến giới tử Tăng Ni và Phật tử

Được biết, Đại giới đàn Pháp Loa do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Nai kết hợp với thiền phái Trúc Lâm tổ chức - đây cũng là hoạt động Phật sự trọng đại đầu tiên trong nhiệm kỳ VIII  của BTS Phật giáo tỉnh  Đồng Nai.

Sáng nay, 12-10, sau giờ giáo giới của HT.Thích Minh Thông, Tuyên luật sư Đại giới đàn sẽ là lễ bế mạc.

PV Giác Ngộ đang có mặt tại đây sẽ chuyển tải thông tin đến bạn đọc quan tâm về Phật sự này.

* Tin liên quan: Đại giới đàn Pháp Loa tấn đàn Tỳ-kheo, chư Ni cầu Chánh pháp ||

Tin, ảnh: Q.Hậu - Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày