Thái Lan: Khảo sát đời sống tâm linh và thực tập lời Phật dạy của Phật tử

Giác Ngộ - Một cuộc khảo sát gần đây của Đại học Mahachulalongkornrajavidyalaya (MCU) đã cho thấy một số Phật tử không bao giờ cầu nguyện hay bố thí cho các tu sĩ Phật giáo, trong khi đó giới đầu tiên và thứ giới thứ năm trong Ngũ giới là khó giữ nhất.

Việc nghiên cứu này do các sinh viên MCU thực hiện trong thời gian từ năm 2006 đến năm 2010 với sự giúp đỡ của các cư sĩ  Phật giáo.

32wPhattuThai.jpg

Đất nước Thái Lan là đất nước Phật giáo, người Thái rất mộ đạo

Dựa trên phân tích liên quan đến hoạt động tôn giáo, 30,66% Phật tử trên toàn quốc cầu nguyện thường xuyên, trong khi đó 54,26% thỉnh thoảng hoặc ít khi cầu nguyện. Tuy nhiên, có tới 15,09% chưa bao giờ làm điều như thế trong đời.

Đối với việc bố thí, 45,26% Phật tử trên toàn quốc làm điều này nhưng chỉ vào các ngày lễ Phật giáo hoặc các dịp lễ tôn giáo đặc biệt. 18,73% bố thí khi sẵn dịp. Chỉ có10,22% thường xuyên bố thí cho các nhà sư trong khi 25,79% chưa bao giờ bố thí.

Khi được hỏi trong 5 giới luật Phật giáo giới nào là khó giữ nhất, 31,39% cho biết giới thứ nhất cấm sát sinh là khó nhất, tiếp theo sau là giới thứ 5 cấm đồ uống có cồn chiếm 28,47%.

Kết quả khảo sát trên kết luận rằng cuộc sống xã hội Thái Lan đã trở nên bận rộn và bạo lực, thể hiện qua việc người dân rất khó giữ 2 giới sát và tửu và số lượng người bố thí, cầu nguyện có nguy cơ giảm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng - Ảnh: Bảo Toàn

Thiền Tứ niệm xứ và Tứ chánh cần

GNO - Theo luật Phật chế, người xuất gia mỗi năm phải cấm túc an cư ba tháng. Khi Phật tại thế, Ấn Độ chỉ có ba mùa, chư Tăng an cư mùa hạ, tức bốn tháng mùa mưa.

Thông tin hàng ngày