Thanh Hóa: Chùa Ban Phúc tổ chức lễ hằng thuận

GNO - Chùa Ban Phúc (thôn Đông Trung, Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa) vừa hoan hỷ tổ chức lễ hằng thuận cho đôi bạn trẻ Nguyễn Thanh Hải và Nguyễn Thị Thu Hiền - pháp danh Diệu Ngọc Minh vào ngày 19-12 qua. 

hangthuan.jpg
Đôi bạn trẻ thành tâm thực hiện các nghi thức tâm linh trong lễ hằng thuận

Trước khi cử hành nghi lễ hằng thuận, đôi bạn trẻ đã được chư tôn đức hướng dẫn thực hiện niêm hương, bạch Phật, đảnh lễ Tam bảo.

Sau đó, đôi tân lang tân nương đã được nghe chư tôn đức giảng giải về đạo nghĩa vợ chồng trong kinh Thiện Sinh - sách tấn đôi tân lang, tân nương phải sống trọn vẹn bổn phận làm vợ và làm chồng, làm dâu hiền, rể thảo cùng xây dựng hạnh phúc gia đình.

Tiếp theo, đôi bạn trẻ đã thực hiện nghi thức đảnh lễ Tam bảo - niệm ân cha mẹ - phát nguyện tôn trọng sự bình đẳng và thực hiện nghi thức trao nhẫn trước sự chứng minh của chư tôn đức hiện diện và sự chứng kiến, chúc phúc của toàn thể đại chúng.

Cuối buổi lễ, đôi bạn trẻ đã đối trước Tam bảo dâng lời phát nguyện hôn nhân.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày