Thanh Hóa: Khai mạc Đại giới đàn Viên Quang lần thứ nhất Phật lịch 2565

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều ngày 17-7, tại chùa Hà - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã trang nghiêm tổ chức Đại giới đàn Viên Quang lần thứ nhất Phật lịch 2565.

Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư tôn giáo phẩm: Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương; Thượng tọa Thích Tâm Đức, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa cùng chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa, chư tôn đức nghiệp sư của các giới tử và 20 giới tử.

Hội đồng Giới sư Tăng đăng đàn truyền giới

Hội đồng Giới sư Tăng đăng đàn truyền giới

Được biết, Đại giới đàn Viên Quang lần này có 20 giới tử thọ giới, trong đó có 10 vị thọ giới Tỳ-kheo, 4 vị thọ giới Sa-di, 4 vị thọ giới Tỳ-kheo-ni, 1 vị thọ giới Sa-di-ni, 1 vị thọ giới Thức-xoa-ma-na và 14 vị thọ giới Bồ-tát.

Đại giới đàn Tăng cung thỉnh Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đương vi Đường đầu Hòa thượng, Yết-ma A-xà-lê cung thỉnh Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Giáo thọ A-xà-lê cung thỉnh Thượng tọa Thích Tâm Đức; Nhị vị tôn chứng cung thỉnh Đại đức Thích Tâm Chính, Đại đức Thích Tâm Hiền, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.

Đại giới đàn Ni, Ban Kiến đàn cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Nhung, nguyên Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đương vi Đường đầu Hòa thượng Ni; Yết-ma A-xà-lê cung thỉnh Ni sư Thích Đàm Hòa, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Giáo thọ A-xà-lê cung thỉnh Ni sư Thích Đàm Thành, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa; Nhị vị tôn chứng cung thỉnh Sư cô Thích Đàm Chung, Sư cô Thích Đàm Văn - Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa.

Hội đồng Giới sư Ni đăng đàn truyền giới
Hội đồng Giới sư Ni đăng đàn truyền giới

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đánh giá cao công tác chuẩn bị cho giới đàn của tỉnh, đảm bảo tốt các công tác phòng dịch, chu đáo, an toàn. Hòa thượng cũng tán thán Ban Tổ chức Đại giới đàn Viên Quang lần thứ nhất truyền trao giới pháp cho giới tử Tăng Ni với ý nghĩa nối tiếp, truyền thừa mạng mạch Phật pháp.

"Các giới tử mới thọ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học, hành trì, y pháp, y luật, chuyên cần học hỏi giới pháp của Đức Phật. Phải biết dụng công hành đạo, lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam bảo. Giới luật là đệ nhất, chư Phật, chư Tổ nhờ giới mà thành đạo", Hòa thượng nhấn mạnh.

Chư tôn đức nghiệp sư và các giới tử đã nhất tâm lãnh thụ lời sách tấn, nguyện y giáo phụng hành, coi đó là kim chỉ nam trên bước đường tu học giải thoát, giác ngộ.

Giới tử Tăng cầu giới

Giới tử Tăng cầu giới

15 giờ chiều cùng ngày, Hội đồng giới sư Tăng và Hội đồng giới sư Ni đã chính thức tấn đàn truyền giới Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni.

Giới tử Ni cầu giới
Giới tử Ni cầu giới

Theo chương trình 8 giờ sáng ngày 18-7, Hội đồng giới sư Tăng, Ni sẽ tấn đàn truyền giới Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na, chiều cùng ngày Hội đồng giới sư sẽ truyền giới Bồ-tát cho các giới tử.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày