Thanh Hóa: Tổ chức Đại giới đàn Chính Hòa lần II

GNO - Ngày 27, 28-7 (25, 26-6-Kỷ Hợi), Đại giới đàn Chính Hòa lần thứ II năm 2019 do BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa tổ chức, đã chính thức tiến hành nghi thức truyền trao truyền giới pháp cho các giới tử.

Giới đàn Tăng được tổ chức tại trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Thanh Hóa - chùa Thanh Hà (34 Bến Ngự, P.Trường Thi, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Giới đàn Ni được tổ chức tại Hạ trường Hương Quang - chùa Chanh (P.Nam Ngạn, TP Thanh Hóa).

thanhhoa5.jpg


Chư tôn đức Tam sư Đại giới đàn (Tăng)

Ban Tổ chức Đại giới đàn đã cung thỉnh HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT.Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch HĐTS đương vi Yết-ma A-xà-lê; Thượng tọa Thích Tâm Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đương vi Giáo thọ A-xà-lê;  Giới đàn Ni đã cung thỉnh Ni trưởng Thích Đàm Nhung, nguyên Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đương vi Hòa thượng Đường đầu; Ni sư Thích Đàm Thành đương vi Yết-ma A-xà-lê; Ni sư Thích Đàm Hòa - Giáo thọ A-xà-lê cùng chư tôn đức Tôn chứng sư.

Sau nghi thức niêm hương, bạch Phật, lễ Tổ, chư tôn đức đã đăng đàn truyền Đại giới cho 13 giới tử Sa-di cầu giới Tỷ-khiêu, 10 giới tử hình đồng cầu giới Sa-di.

thanhhoa6.jpg


Đăng đàn truyền trao giới pháp

thanhhoa4.jpg


Cần cầu giới pháp

Song song với đàn giới cho chư Tăng, đàn giới cho chư Ni truyền giới Tỷ-khiêu-ni cho 3 giới tử, truyền giới Thức-xoa-ma-na cho 5 giới tử, Sa-di-ni 5 giới tử.

Hội đồng giới sư Tăng sau đó đăng đàn truyền giới Bồ-tát cho 106 vị, trong đó Tăng Ni 16 vị, cư sĩ 90 vị.

thanhhoa3.jpg


Giới tử Ni chụp hình lưu niệm sau khi thọ giới

Các giới tử đã được chư tôn đức Hội đồng Giới sư trao truyền giới hạnh, chính thức trở thành thành viên của Tăng đoàn. Chư tôn đức Hòa thượng đã sách tấn các giới tử phải luôn thành tâm thực hành giới luật, giữ tâm luôn thanh tịnh hòa hợp. “Vai trò của giới luật vô cùng to lớn trong việc làm hóa hiện các điều thiện, chuyển hóa các điều bất thiện”, quý ngài nhắc nhở giới tử.

Sơn Trần

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày