Từ khóa: thị xã Cai Lậy
Tìm thấy 4 kết quả
Tiền Giang: Ni trưởng Thích nữ Minh Viên viên tịch

Tiền Giang: Ni trưởng Thích nữ Minh Viên viên tịch

GNO - Hôm nay, 18-12, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Phân ban Ni giới Phật giáo tỉnh Tiền Giang, Ban Trị sự Phật giáo thị xã Cai Lậy, cùng môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin Ni trưởng Thích nữ Minh Viên viên tịch.