Từ khóa: Thơ
Tìm thấy 2 kết quả
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1199 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Trong thơ của Mai Thanh Hạ...

GNO - Dù không sử dụng ngôn từ nào nói về đạo Phật, nhưng trong mỗi khổ thơ của Mai Thanh Hạ, người đọc đều có thể cảm nhận được chất thiền, giai điệu vui tươi, cùng tinh thần lạc quan đặc trưng của đời sống Phật giáo.
Có một vườn xuân (thơ Ni trưởng Thích nữ Như Minh)

Có một vườn xuân (thơ Ni trưởng Thích nữ Như Minh)

GNO - Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Phó Trưởng ban Phân ban Ni giới Trung ương, tác giả của nhiều tập thơ đã được xuất bản, và rất nhiều bài thơ khác cảm tác theo thời duyên. Giác Ngộ Online giới thiệu bài thơ xuân thiền Ni trưởng chia sẻ đầu xuân Nhâm Dần.