Thừa Thiên Huế: Trọng thể khai mạc Đại Giới đàn Minh Hoằng

(GNO-Thừa Thiên Huế): Chiều ngày 30-3 (tức ngày 15 tháng 2 năm Canh Dần) vừa qua, tại Tổ đình Từ Đàm, Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Minh Hoằng đã trang nghiêm cử hành lễ khai mạc. Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh của HT. Thích Đức Phương, Đường đầu Hoà thượng Giới đàn chư tôn đức trong Ban Kiến đàn.
TTH (11).JPG
TTH (12).JPG
TTH (13).JPG
TTH (14).JPG

Cung nghinh chư tôn đức quang lâm

TTH (15).JPG
TTH (16).JPG

Đại Giới đàn Minh Hoằng do HT. Thích Đức Phương làm Đường đầu Hoà thượng, HT. Thích Chơn Thiện làm Tuyên luật sư; HT. Thích Giác Quang làm Chánh Chủ đàn; HT. Thích Huệ Ấn làm Yết ma A xà lê; HT. Thích Quang Nhuận và HT. Thích Chơn Hương làm Giáo thọ A xà lê; HT. Thích Đức Thanh làm đệ nhất tôn chứng; HT. Thích Tâm Thọ, đệ nhị Tôn chứng; HT Thích Lưu Hoà, đệ tam Tôn chứng; HT. Thích Chơn Tế, đệ tứ Tôn chứng; HT. Thích Tánh Tịnh, đệ ngủ tôn chứng; HT. Thích Thanh Liên, đệ lục tôn chứng; HT. Thích Quán Hạnh, đệ thất tôn chứng.

TTH (7).JPG
TTH (8).JPG
TTH (19).JPG
Chư tôn đức chứng minh, chư tôn đức
Hội đồng Thập sư Tăng, Hội đồng Thập sư Ni
TTH (6).JPG

Tại Đại Giới đàn Minh Hoằng, Ban Kiến Đàn đã tuyển chọn 80 Giới tử thọ Tỳ Kheo 90 Giới tử thọ Tỳ Kheo Ni 62 Giới tử thọ Thức Xoa Ma Na 142 Giới tử thọ Sa di 58 giới tử thọ Sa di Ni và thu nhận 150 giới tử thọ Bồ Tát tại gia 600 giới tử thọ Thập Thiện.

TTH (1).JPG
TTH (18).JPG

Toàn cảnh lễ khai mạc Đại Giới đàn Minh Hoằng

TTH (23).JPG
TTH (2).JPG
TTH (3).JPG
TTH (17).JPG
TTH (20).JPG

HT. Thích Giác Quang tuyên đọc diễn từ khai mạc Đại Giới đàn sâu lắng đạo tình “Cái khó hơn việc rùa mù đáy biển trăm năm ngoi lên một lần mà móc đầu vào được lỗ ván đang bềnh bồng vô định. Thế mà nay các Giới tử đang có đủ những điều khó được ấy, đó là do túc duyên nhiều đời đã cảm đức Từ Bi, các vị phải trân trọng và vun bồi thiện căn ấy bằng con đường thiết tha cầu thọ giới và giữ gìn giới mình sẽ thọ để ngăn chận những sai lầm tội lỗi. Nhờ giới mà phát sinh thiền định và trí tuệ, có năng lực tiêu trừ mọi thống khổ. Chúng ta giữ giới là phụng báo thâm ân của Chư Vị Giới Sư đã trao truyền giới pháp mà các Ngài đã nghiêm mật hành trì, giữ giới cũng là phụng báo trọn vẹn tứ trọng ân”.

TTH (22).JPG
TTH (4).JPG

Cung an chức sự

TTH (21).JPG
TTH (5).JPG

Ban Kiến đàn đảnh lễ chư Giới sư

TTH (9).JPG

Đại Giới đàn Minh Hoằng sẽ được tổ chức trong 3 ngày 30-3 đến 01-4 (15 đến 17-2-Canh Dần), với hai Giới trường Từ Đàm dành cho Giới tử Tăng thọ giới và Diệu Đức dành cho Giới tử Ni thọ giới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày