Từ khóa: thuốc
Tìm thấy 9 kết quả
Ảnh minh họa

Nhờ thuốc và nhờ phước

GN - Hồi nhỏ ở quê, thường nghe bố kể các câu chuyện xưa. Bố có một kho tàng toàn những chuyện hay ho kỳ lạ, thỉnh thoảng có dịp đem ra kể cho các con hoặc người thân trong họ nghe chơi.

Thông tin hàng ngày