Từ khóa: tịnh thất
Tìm thấy 8 kết quả
Một trong những cái được gọi là "hoa ưu đàm" và đồn thổi tạo sự huyền bí trong dư luận

Không nên gọi “hoa” lạ là hoa ưu đàm

GNO - Những cái gọi là “hoa ưu đàm” mọc khắp nơi hiện nay chắc chắn không phải là hoa ưu đàm theo như kinh Phật đã nói. Chúng ta cũng không nên tùy tiện gọi chúng là hoa ưu đàm, một biểu tượng thiêng liêng trong Phật giáo.
Vĩnh Long: Hòa thượng Thích Bửu Tiến viên tịch

Vĩnh Long: Hòa thượng Thích Bửu Tiến viên tịch

GNO - Đại đức Thích Thiện Tâm thay mặt Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Hồ và môn đồ pháp quyến kính tiếc báo tin Hòa thượng Thích Bửu Tiến, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN huyện Long Hồ, trụ trì tịnh thất Pháp Hoa viên tịch.
TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Như Thành viên tịch

TP.HCM: Ni trưởng Thích nữ Như Thành viên tịch

GNO - Thượng tọa Thích Tâm Chơn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Bình Thạnh thay mặt Ban Trị sự GHPGVN quận, môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin Ni trưởng Thích nữ Như Thành, viện chủ tịnh thất Hương Thiền viên tịch.

Thông tin hàng ngày