Từ khóa: TP.Vũng Tàu
Tìm thấy 10 kết quả
Đại giới đàn Thiện Hòa VI - 2009 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức

BR-VT: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sẽ tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt vào tháng 11-2023

GNO - Căn cứ tờ trình số 304/CV-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 9-6-2023, Ban Thường Trực Hội đồng Trị sự GHPGVN do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ấn ký văn bản ngày 16-6-2023 chấp thuận cho Ban Trị sự tổ chức Đại giới đàn Minh Nguyệt theo nội dung đăng ký.