Trang nghiêm khai mạc Đại giới đàn Thiện Hòa VII - 2013

GNO - Sáng nay 12-12 (nhằm ngày 10-11-Quý Tỵ), tại Vạn Phật Quang Đại Tòng Lâm, BTS GHPGVN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức Lễ khai mạc Đại giới đàn Thiện Hòa VII - 2013.

1thienhoa02.JPG

1thienhoa03.JPG
Cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm chứng minh Lễ khai mạc Đại giới đàn

Đến chứng minh và tham dự có HT.Thích Trí Tịnh, Thành viên HĐCM, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh, Chứng minh BTC Đại giới đàn; HT.Thích Tịnh Trí, Thành viên HĐCM; HT.Thích Giác Cầu, Thành viên HĐCM, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Phó Trưởng BTC Đại giới đàn; HT.Thích Viên Minh, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS; HT.Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp chế T.Ư; HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Quảng Hiển, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng BTC Đại giới đàn; HT.Thích Nguyên Trực, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Phó Trưởng BTC Đại giới đàn; TT.Thích Minh Thiện, UV HĐTS, Phó Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Long An; HT.Hộ Chánh, UV HĐTS; HT.Thích Minh Hiển, Chứng minh BTS tỉnh; HT.Thích Như Thị, Phó Trưởng BTS GHPGVN tỉnh BR-VT, Trưởng ban Tăng sự tỉnh; HT.Thích Giác Hạnh, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh, Phó Trưởng BTC Đại giới đàn; HT.Thích Trí Châu, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Nghi lễ tỉnh, Phó Trưởng BTC Đại giới đàn; HT.Thích Giải Thiện, Phó Trưởng BTS, Phó Trưởng BTC Đại giới đàn; HT.Thích Nhật Huệ, Phó Trưởng BTS, Phó Trưởng BTC Đại giới đàn; HT.Thích Bửu Minh, UV BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Chơn Không, UV HĐTS, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư; TT.Thích Giác Trí, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS, Phó Trưởng BTC; ĐĐ.Thích Thiện Minh, UV Thường trực HĐTS; TT.Thích Minh Hạnh, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS, Phó Trưởng BTC Đại giới đàn; ĐĐ.Quách Thành Sattha, UV HĐTS, Phó Trưởng BTS, Phó Trưởng BTC Đại giới đàn cùng chư tôn đức Tăng.

Về phía chư tôn đức Ni có: Ni trưởng NT.Tịnh Nguyện, Phó Trưởng ban Thường trực Phân ban Ni giới T.Ư; NT.TN Như Xuân, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.TN Từ Nhẫn, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NS.TN Huệ Từ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NS.TN Nhựt Khương, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư; NT.TN Giác Ngọc, Chứng minh Phân ban Ni giới T.Ư; NT.TN Như Từ, Phó Trưởng BTS, Phó Trưởng BTC Đại giới đàn; NT.TN Như Bửu, NT.TN Mai Liên, Phó Trưởng BTS, Phó Trưởng BTC Đại giới đàn; NS.TN Như Như, Phó Trưởng BTS, Phó Trưởng BTC cùng chư tôn đức Ni tham dự.

1thienhoa04.JPG

Chư tôn đức chứng minh niệm Phật tại lễ khai mạc

1thienhoa06.JPG

1thienhoa07.JPG

Toàn cảnh lễ khai mạc

1thienhoa10.JPG
HT.Thích Quảng Hiển phát biểu khai mạc Đại giới đàn

Phát biểu khai mạc Đại giới đàn, HT.Thích Quảng Hiển, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh bày tỏ tin tưởng, qua giới đàn này các giới tử sẽ được thành tựu “giới châu thanh tịnh, đạo quả viên thành, hiện tiền tu chứng vô sanh, một hậu cao tăng thánh quả” và quý Phật tử sẽ thành tựu công đức vô biên trong việc hộ trì Chánh pháp.

Tại lễ cung an chức sự Đại giới đàn Thiện Hòa VII, HT.Thích Trí Tịnh, Phó Pháp chủ HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN được cung thỉnh làm Hòa thượng Đàn đầu truyền giới Tỳ-kheo; HT.Thích Tịnh Trí, Đàn đầu Hòa thượng truyền giới Sa-di; HT.Thích Viên Minh làm Đàn đầu Hòa thượng đàn Sa-di Nam tông; HT.Thích Thiện Tâm làm Đàn đầu Hòa thượng đàn Tỳ-kheo Nam tông; HT.Thích Minh Thông đương vi Tuyên Luật sư kiêm Yết-ma A-xà lê đàn Tỳ-kheo, HT.Thích Quảng Hiển làm Giáo thọ A-xà-lê.

Đàn Tỳ-kheo-ni do Ni trưởng TN.Giác Ngọc làm Hòa thượng Đàn đầu,  NT.TN Như Từ làm Yết-ma A-xà-lê, NS.TN Như Bửu làm Giáo thọ A-xà-lê; giới đàn Thức-xoa-ma-na do NS.TN Như Bửu làm Hòa thượng Đàn đầu, NS.TN Như Chơn làm Giáo thọ A-xà-lê đàn Thức-xoa, NS.TN Như Như, Đệ nhất Tôn chứng kiêm Điển lễ đàn Tỳ-kheo-ni và làm Đàn đầu Hòa thượng đàn Sa-di-ni, NS.TN Hạnh Nhân làm Yết-ma A-xà-lê, NS.TN Như Ánh làm Giáo thọ A-xà-lê.

1thienhoa08.JPG

1thienhoa13.JPG
Hơn 1.300 giới tử Tăng Ni phát tâm thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Hòa VII

1thienhoa14.JPG
HT.Thích Quảng Hiển (phải) thay mặt BTC nhận các lẵng hoa chúc mừng

Hơn 1.300 giới tử Tăng Ni thuộc tỉnh BR-VT và các tỉnh lân cận về Vạn Phật Đại Tòng Lâm cần cầu thọ giới tại Đại giới đàn Thiện Hòa VII. Trong đó, có 190 giới tử cầu thọ Tỳ-kheo giới, 409 giới tử Sa-di, 146 giới tử cầu thọ giới Tỳ-kheo-ni, 171 giới tử Thức-xoa và 357 giới tử Sa-di-ni; giới tử Nam tông có 98 vị.

Đại giới đàn Thiện Hòa VII chính thức tấn đàn truyền giới từ ngày 12 đến 14-12; trước đó, ngày 11-12, Ban Kiến đàn đã tổ chức khảo hạch giới tử.

Tại lễ khai mạc Đại giới đàn, các giới tử cùng nhất tâm hướng về chư tôn thiền đức chứng minh, chư vị giới sư truyền giới dâng lời tác bạch cần cầu thọ giới.

1thienhoa16.JPG
Cung an chức sự đàn Tăng (Tỳ-kheo, Sa-di)

1thienhoa17.JPG
Cung an chức sự Hội đồng Thập sư Ni

1thienhoa18.JPG
Đại diện giới tử phát nguyện thọ giới

1thienhoa19.JPG
HT.Thích Thiện Nhơn ban đạo từ

HT.Thích Thiện Nhơn, Q.Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN, Chứng minh BTC Đại giới đàn ban đạo từ, tán thán công đức chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh BR-VT đã hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà TƯGH giao phó cũng như của Phật giáo tỉnh nhà. Đặc biệt, tỉnh nhà đã tổ chức nhiều kỳ Đại giới đàn Thiện Hòa thành tựu viên mãn.

Đồng thời, Hòa thượng sách tấn các giới tử thọ giới chí thành cần cầu giới pháp của Phật để trở thành một người xuất gia có đạo hạnh, là hàng kế thừa vững mạnh của Phật giáo Việt Nam.

Mời bạn đọc xem thêm chùm ảnh TẠI ĐÂY.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày