Trang nghiêm lễ Tắm Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm

GNO - Sáng nay, 30-4 (8-4-Canh Tý), tại chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm (Q.3, TP.HCM) trang nghiêm diễn ra lễ Tắm Phật truyền thống theo nghi thức miền Bắc.

Chứng minh lễ có sự quang lâm của HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Yosshimizu Daichi, nguyên Hội trưởng Tịnh độ tông Nhật Bản, Chứng minh Hội Phật tử VN tại Nhật Bản, cùng chư tôn đức, Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm trang nghiêm tham dự lễ.

Buổi lễ với khóa lễ Phật đản, tiếp sau đó là nghi lễ Tắm Phật theo truyền thống.

2vn.jpg
Chư tôn đức thức hiện khóa lễ Phật đản

7vn.jpg

Chư tôn đức chứng minh thực hiện nghi lễ Tắm Phật

8vn.jpg
“Con nay tắm gội Đức Như Lai / Trí tuệ quang minh tọa bảo đài / Ngũ trược chúng sanh đều rửa sạch / Không còn sanh tử ở trần ai”

11vn.jpg
Phật tử trang nghiêm tham dự lễ Tắm Phật

N.Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày