[TRỰC TIẾP]: Lễ suy tôn Đức Pháp chủ, Bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX


Bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày