[TRỰC TUYẾN] Hoà thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng: "Điểm tựa an trú"

Hòa thượng Thích Lệ Trang thuyết giảng cho Phật tử tại chùa Huê Nghiêm - Thành phố Thủ Đức, được phát bắt đầu từ 8g30 sáng ngày 16-3-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày