Từ khóa: trung đạo
Tìm thấy 1 kết quả
Ảnh minh họa

Hãy đón nhận Đề-bà-đạt-đa

GN - Devadatta, phiên âm Hán Việt quen thuộc ở nước ta là Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) vốn là anh em họ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từng gia nhập Tăng đoàn thời Đức Thế Tôn tại thế.