Trung Quốc: Khai mạc Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8

(Bắc Kinh, Trung Quốc): Ngày 1-2, gần 600 đại biểu từ các giới Phật giáo của Trung Quốc đã tập trung về thủ đô Bắc Kinh tham dự Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 8 của Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc.

daihoiTQ1.bmp

Quang cảnh Đại hội

 

Đại hội sẽ kiểm điểm các hoạt động Phật sự của Hiệp hội kể từ Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ 7 năm 2002, tu chính hiến chương và bầu lãnh đạo mới. Phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội, ông Wang Zuo'an, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Trung Quốc đã thúc giục Hiệp hội hướng dẫn phát triển Phật giáo lành mạnh, thống nhất các giới Phật giáo để đóng góp vào sự hòa hợp xã hội và sự trẻ hóa đất nước Trung Quốc.

daihoiTQ2.bmp

Đức Ban Thiền Lạt Ma thứ 11 (bên phải) đang trao đổi

 

Đức Ban Thiền Lạt Ma thứ 11- phó chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc đã chủ trì Đại hội. Chủ tịch Hiệp hội hiện nay là Hòa thượng Yi Cheng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1163 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quyết lòng tìm đến Linh Sơn

GNO - Bài sám Pháp hoa phần đầu nói về Tịnh độ, phần hai nói về Thiền tông là phương pháp tu thiền chủ trương hướng nội.

Thông tin hàng ngày