Từ khóa: truyền đăng
Tìm thấy 3 kết quả
Truyền đăng tại chùa Bằng

Ý nghĩa truyền đăng

GN - Theo truyền thống Phật giáo Nam truyền, Đức Phật Đản sanh, Đức Phật Thành đạo và Đức Phật nhập Niết-bàn đều vào ngày 15 tháng 4 âm lịch, tức ngày trăng tròn tháng 5.

Thông tin hàng ngày