[Video] Đức Quyền Pháp chủ GHPGVN ban đạo từ tại Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hà Nội lần thứ IX


Đức Quyền Pháp chủ đã quang lâm chứng minh, ban đạo từ tại Đại hội đại biểu GHPGVN TP.Hà Nội lần thứ IX, phiên toàn thể sáng 6-7-2022

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày