[Video] Lễ Tắm Phật được tổ chức tập trung tại lễ đài chính Việt Nam Quốc Tự sau hai năm gián đoạn


Bản tin truyền hình của Giác Ngộ TV thực hiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày