VIDEO: Trang nghiêm lễ cung rước Ba-la-đề-mộc-xoa

GNTV - Chiều qua, 7-5, Chư tôn giáo phẩm BTS GHPGVN TP.HCM và Ban Tổ chức Đại giới đàn Trí Tịnh đã đến chùa Huê Nghiêm cung thỉnh Ba-la-đề-mộc-xoa và chùa Vạn Đức cung thỉnh di ảnh cố Trưởng lão HT.Thích Trí Tịnh về Việt Nam Quốc Tự.

> Xem các video về Đại giới đàn Trí Tịnh PL.2561

Sau đây là Video do nhóm PV Giác Ngộ TV thực hiện.


Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày