Từ khóa: Viên tịch
Tìm thấy 6 kết quả
Bình Thuận: Thượng tọa Thích Tâm Thọ viên tịch

Bình Thuận: Thượng tọa Thích Tâm Thọ viên tịch

GNO - Thượng tọa Thích Tâm Thọ do niên cao lạp trưởng đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch lúc 16 giờ 40 phút ngày 6-2-2021 (25-12-Canh Tý) tại chùa Long Sơn, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận - trụ thế 84 năm, Hạ lạp 25 năm.
Tân Bình: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh viên tịch

Tân Bình: Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh viên tịch

GNO - Hôm nay, 24-1-2021, Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình (TP.HCM), đã ký phố biến cáo phó báo tin về sự viên tịch của Ni trưởng Thích nữ Hạnh Tịnh, viện chủ chùa Lộc Uyển.

Thông tin hàng ngày