Từ khóa: Việt Nam Quốc Tự
Tìm thấy 6 kết quả
Sau khi Đại nghị lần thứ nhất Hội đồng Chứng minh hoàn mãn, Đức Pháp chủ GHPGVN cùng chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã quang lâm tham dự lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Trang nghiêm Lễ tưởng niệm Đức Đệ nhất Pháp chủ và chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã viên tịch

GNO - Ngày 22-12 (10-11-Quý Mão), sau khi Đại nghị lần thứ nhất Hội đồng Chứng minh hoàn mãn, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, chư Trưởng lão Hội đồng Chứng minh đã quang lâm tham dự lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch.
Trong Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ và chư vị trưởng lão quá cố sáng 22-12 (10-11-Quý Mão), chư tôn đức Ban Kinh sư miền Trung đã cử hành nghi thức Phổ Phật cúng ngọ theo nghi thức truyền thống Phật giáo Huế - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Khóa lễ Phật giáo Huế tưởng niệm chư vị Đại lão Hòa thượng Pháp chủ tại Việt Nam Quốc Tự

GNO - Sáng 22-12 (10-11-Quý Mão), tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), trong Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ và chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng chứng minh đã viên tịch, chư tôn đức Ban Kinh sư miền Trung với đại diện là Phật giáo Huế đã cử hành nghi thức Phổ Phật cúng ngọ theo nghi thức truyền thống cố đô.
Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch cử hành tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), bắt đầu với nghi thức Nghinh sư duyệt định theo truyền thống Phật giáo miền Bắc - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Khóa lễ miền Bắc trong Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ và Thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch

GNO - Sáng nay, 22-12 (10-11-Quý Mão), tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM), Lễ tưởng niệm chư vị Pháp chủ, chư vị Trưởng lão thành viên Hội đồng Chứng minh đã viên tịch đã được trang nghiêm cử hành, bắt đầu với nghi thức Nghinh sư duyệt định theo truyền thống nghi lễ Phật giáo miền Bắc.