Từ khóa: vô ngã
Tìm thấy 5 kết quả
Không có thứ gì có thể tự nó hiện hữu được. Nó phụ thuộc vào nhiều thứ khác.

Vô ngã

Vô thường là nhìn vào thực tại trong khía cạnh thời gian. Vô ngã là nhìn trong bình diện không gian. Đó là hai mặt của thực tại. Vô ngã là một biểu hiện của vô thường cũng như vô thường là một biểu hiện của vô ngã.
Tu theo Pháp thân

Tu theo Pháp thân

GN - Pháp thân là một trong ba thân của Phật, bao gồm Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. Pháp thân chỉ có Đức Phật mới có, phàm phu chưa thành tựu thân này. Đó là kết quả của quá trình tu tập. Vậy tu tập như thế nào để có được Pháp thân?
Bài học từ dịch bệnh Corona

Bài học từ dịch bệnh Corona

GNO - Kiếp nhân sinh ngắn ngủi, một đời người khi cận kề với cái chết mới nhận ra điều gì đáng trân quý. Tiền bạc, của cải chỉ là vật chất bên ngoài, nhưng ta cứ mải miết đuổi theo mà quên đi những giây phút hiện tại của cuộc sống.

Thông tin hàng ngày