Từ khóa: Vu lan nhớ mẹ
Tìm thấy 4 kết quả
Tác giả Trần Quốc Tuấn

Vu lan nhớ mẹ

GNO - Sài Gòn dịch dã, nằm nghe mưa nắng. Mùa Vu lan đầu tiên xa nhà, ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ, bầu trời vắng mây nhớ mẹ vô cùng.