Xử lý nghiêm cơ sở tôn giáo vi phạm trong chống dịch

GNO - Ban Tôn giáo Chính phủ hôm 7-4 đã tiếp tục có công văn gửi Ban (Phòng) Tôn giáo (Sở Nội vụ) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong công văn, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị Ban (Phòng) Tôn giáo các địa phương quan tâm, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc, tín đồ tại địa phương nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; phát huy vai trò chức sắc đứng đầu các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đứng đầu các cơ sở thờ tự trong việc thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn phụ trách.

Công văn đề nghị thường xuyên kiểm tra, rà soát và kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các tổ chức, cá nhân tôn giáo có hoạt động vi phạm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và đi ngược lại chỉ dẫn của tổ chức tôn giáo trung ương trong việc thực hiện phòng, chống Covid-19.

Theo đó, đối với tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm các Chỉ thị và hướng dẫn nêu trên, dẫn đến nguy cơ lây lan, làm ảnh hưởng việc kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh trong cộng đồng, cơ quan chức năng cần tập hợp hồ sơ, nghiêm túc xem xét và xử lý theo pháp luật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày